سفر رئیس مجلس و وزیر ورزش به قم / افتتاح مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص)