سواری «فیات» در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم تولید می‌شود