قم باید الگویی برای دیگر استان‌های کشور باشد/رمضان فرصت مناسبی برای ارتقای معنویت مردم