مناطق هشتگانه قم به مناسبت شهادت امام علی(ع) سیاهپوش می‌شود