هوشمندسازی مدارس استان قم با رشد ۴۰ درصدی روبه‌رو شده است