پروانه شکار در قم فقط برای پرندگان خشک‌زی صادر شده است به گزارش شهرکریمه محمدرضا عابدی مقدم اظهار داشت طی یک ماه گذشته با پنج شکارچی غیرمجاز در استان قم برخورد شده است که یا دارای پروانه شکار نبودند و یا اینکه گونه‌های هدایت شده را شکار کرده بودند. وی با اشاره به اینکه ۲ […]


پروانه شکار در قم فقط برای پرندگان خشک‌زی صادر شده است

به گزارش شهرکریمه محمدرضا عابدی مقدم اظهار داشت طی یک ماه گذشته با پنج شکارچی غیرمجاز در استان قم برخورد شده است که یا دارای پروانه شکار نبودند و یا اینکه گونه‌های هدایت شده را شکار کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه ۲ پاسگاه محیط بانی ثابت و یک پاسگاه سیار در استان قم دایر است، افزود: پاسگاه‌های محیط بانی در مناطق شکار ممنوع استان قرار دارند و گشت‌های سیار نیز در نقاط مختلف به صورت ۲۴ ساعته گشت زنی دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم تصریح کرد: طی امسال پروانه شکار برای پرندگان خشک زی از جمله کبک، کیهو، کبوتر چاهی و فاخته و فقط برای روز جمعه صادر شده است.

وی با بیان اینکه مجوز شکار به مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۰ آذرماه تا ۱۰ بهمن ماه صادر شده است، افزود: شکار در مناطقی از جمله قاهان، کهندان، کهک، تالاب حوض سلطان و پلنگ دره ممنوع است، همچنین برای حفاظت از پرندگان آبزی مهاجر، شکار در تالاب مره و بهشت معصومه نیز ممنوع است.

عابدی مقدم با اشاره به اینکه دفترچه شناسایی شکارچی به مدت سه سال اعتبار دارد، تصریح کرد: پس از پایان اعتبار شکار، در صورتی که شکارچی جزو محرومین نبوده و ساکن قم باشد پروانه شکار تمدید می‌شود.

وی در خصوص برخورد با ماهیگیران مختلف نیز افزود: فردی در رودخانه قمرود نزدیک به ۵۰۰ ماهی صید کرده بود که با وی برخورد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم در پایان بیان کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در استان قم، پروانه ماهیگیری صادر نمی‌شود.

انتهای پیام/۱۱۱