۱۰ دستگاه دیالیز در بیمارستان شهدا قم نصب شد به گزارش شهرکریمه محمود پرهام با اشاره به ورود 10 دستگاه دیالیز به استان اظهار داشت: با توجه به نیاز استان قم، تعداد 10 دستگاه دیالیز در بیمارستان شهدا منتقل و نصب شد. وی با تقدیر از تلاش‌های نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برای […]


۱۰ دستگاه دیالیز در بیمارستان شهدا قم نصب شد

به گزارش شهرکریمه محمود پرهام با اشاره به ورود 10 دستگاه دیالیز به استان اظهار داشت: با توجه به نیاز استان قم، تعداد 10 دستگاه دیالیز در بیمارستان شهدا منتقل و نصب شد.

وی با تقدیر از تلاش‌های نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برای تأمین نیازهای درمانی استان، افزود: 717 بیمار دیالیزی در 8 مرکز درمانی دانشگاهی قم در حال دریافت خدمات هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با تصریح بر اینکه تا سال گذشته 188 دستگاه دیالیز در مراکز قم در حال کار بوده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری 16 دستگاه جدید تحویل دو مرکز درمانی قم شده است که این روند با تأمین مابقی نیاز استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مرکز آموزشی درمانی کامکار با 257 بیمار دارای بیشترین خدمت به شهروندان دیالیزی بوده است، یادآور شد: همچنان استان نیاز به دستگاه‌های دیالیز دارد که امیدواریم با کمک نمایندگان و خیرین این نیاز مرتفع گردد.

انتهای پیام/ 137