۶۰۰ میلیارد تومان برای احداث کمربندی جدید قم هزینه می‌شود