به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز شنبه ۱۲  آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز شنبه ۱۲  آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

عیدی کارکنان در سال 98 مشخص گردید/ایستادگی جامعه جهانی مقابل تحریم آمریکا

عیدی کارکنان در سال 98 مشخص گردید/ایستادگی جامعه جهانی مقابل تحریم آمریکا

عیدی کارکنان در سال 98 مشخص گردید/ایستادگی جامعه جهانی مقابل تحریم آمریکا

عیدی کارکنان در سال 98 مشخص گردید/ایستادگی جامعه جهانی مقابل تحریم آمریکا