رئیس کمیته ملی المپیک گفت: با توجه به آمادگی چینی‌ها برای بازی‌های آسیایی، امروز دولت این کشور اعلام کرد نمی‌تواند از این رقابت‌ها پذیرایی کند.


رئیس کمیته ملی المپیک گفت: با توجه به آمادگی چینی‌ها برای بازی‌های آسیایی، امروز دولت این کشور اعلام کرد نمی‌تواند از این رقابت‌ها پذیرایی کند.منبع
info@yjc.news