فرماندار قم از تایید صحت انتخابات شوراهای شهر و روستا از سوی هیات نظارت در استان قم خبر داد و گفت: اعتراضاتی که منجر به بازشماری صندوق های رای در قم شود نداشتیم.

به گزارش شهرکریمه رضا سیار  خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به روند اعتراضات تنها یک مورد در شهر جعفریه بود که نفر آخر لیست اعلام شده جای خود را به نفر اول علی البدل داد که این فرآیند در بازشماری آراء اتفاق افتاد.
نفر پنجم شورای شهر جعفریه اکبر صفری بود که با اختلاف سه رای با زهرا اسکندی، انتخاب شده بود که در بازشماری آرا، اسکندری جایگزین وی شد.
وی همچنین برخی اخبار مبنی بر بازشماری صندوق ها را رد کرد و گفت: اعتراضی که منجر به بازشماری صندوق های رای در شعب اخذ رای شود واصل نشده بود.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت ماه در قم برگزار شد.
آقایان حسن مالکی نژاد با ۷۰ هزار و ۳۴ رای، سید محمد آتش زر با ۶۷ هزار و ۸۵۶ رای، حسن بختیاری با ۵۹ هزار و ۴۴۸ رای، حسین اسلامی ۵۸ هزار و ۵۴۸ رای، محمود مسگری با ۵۷ هزار و ۴۷۱ رای، سید مجتبی سبحانی ثابت با ۵۶ هزار و ۳۱ رای و عبداله جلالی با ۵۳ هزار و ۷۶۷ رای به ترتیب هفت نفر نخست منتخبین این شورای شهر قم شدند.
مجید اخوان با کسب ۵۲ هزار و ۱۶۲ رای، محسن محرری با ۵۲ هزار و ۴۹ رای، علیرضا احمدی با ۴۸ هزار و ۹۷ رای، زین العابدین قراچورلوی زاغه با ۴۶ هزار و ۲۳۷ رای، روح اله امرالهی با ۴۵ هزار و ۹۷ رای و حسن طلایی با ۴۰ هزار و ۵۱۳ رای به ترتیب ۶ منتخب بعدی عضو شورای اسلامی شهر قم هستند که بیشترین آرا را کسب کردند.
آقایان علی عربشاهی با کسب ۸۱۵ رای، محمد علی میرجانی با کسب ۵۸۸ رای، محمد رسولی با کسب ۵۴۰ رای،.مهدی ابوالقاسمی با کسب ۵۲۲ رای و عباس ابراهیمی با کسب ۳۹۸ رای منتخبان شورای شهر کهک و سید حسن حسینی با کسب یک هزار و ۶۸۴ رای، حسن مجدد با کسب یک هزار و ۳۹۰ رای، محمد نوش با کسب یک هزار و ۳۲۹ رای، جواد ایل سعادتمند با کسب یک هزار و ۲۹۷ رای و یداله اسحاقی با کسب یک هزار و ۱۶۵ رای منتخبان شورای شهر قنوات شدند.
حسین درودگر با کسب ۲۷۴ رای، علیرضا حاج مهدی با کسب ۲۷۰ رای، حسن شریفی با کسب ۲۶۰ رای، علی اصغر حاجی مهدی با کسب ۲۰۶ رای و مهدی درودگر با کسب ۲۰۰ رای منتخب شورای شهر سلفچگان و مهدی اسکندری با کسب ۴۰۱ رای، عباس زینلی با کسب ۲۹۱ رای، علی راستین با کسب ۲۵۵ رای، رضا رحمانی با کسب ۲۳۳ رای و جواد بوالحسنی با کسب ۱۸۰ رای شهر دستجرد هستند.
مجید الوند با کسب یک هزار و ۴۵۲ رای، سید علی حسینی پور با کسب یک هزار و ۲۹۴ رای، حمید رضا لطیف با کسب یک هزار و ۱۱۷ رای، جعفر مرادبکلو با کسب یک هزار و ۹۰ رای و زهرا اسکندری با یک هزار و ۱۵ رای نیز اعضای پنجمین دوره شورای شهر جعفریه شدند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر روستا و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه گذشته برگزار شد.