سرویس سیاست مشرق- روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها، قسمتی از صفحات خود را به خبر ها روزهای گذشته یا خبر ها ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنان اشاره می کند. ***** کیهان نیویورک تایمز: ترامپ شکست می خورد نفوذ ایران در اوج تحریم ها گسترش یافت […]

سرویس سیاست مشرق- روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها، قسمتی از صفحات خود را به خبر ها روزهای گذشته یا خبر ها ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنان اشاره می کند.

*****

کیهان

نیویورک تایمز: ترامپ شکست می خورد نفوذ ایران در اوج تحریم ها گسترش یافت

روزنامه نیویورک تایمز درج کرد: تکیه بیشتر از حد ترامپ به تحریم بر علیه ایران سر انجام قدرت و اقتصاد خود آمریکا را هدف خواهد گرفت.

این روزنامه می نویسد: نمایش تحریم بر علیه ایران با حمله های متقابلی رو به رو شده است و دولت ترامپ در حال حاضر با واکنش های سیاسی این تصمیمش روبروست.

چین، هند، روسیه و عراق با تحریم های جدید مخالفت می کنند و رجب طیب اردوغان ریاست جمهور ترکیه نیز این هفته اظهار کرد: این تحریم ها را نادیده می گیرد. اروپا نیز می گوید با تحریم ها مخالفست.
چالش هایی که راهبرد دولت آمریکا در مورد ایران با آنان روبروست قسمتی از واکنش های وسیع تر سراسر دنیا به تاکتیک های کینه توزانه و قلدرمآبانه ترامپ است – که دوستان کمی را با او همراه کرده و بشدت وجهه آمریکا را در عرصه بین المللی کاهش داده است و با توجه به افزایش تهدیدها در کره شمالی، افغانستان و دیگر نقاط دنیا، به نظر نمی آید این تاکتیک ها موفقیت آمیز بوده اند.

مدت ها است که مقام های دولت آمریکا گفته اند راهبردهای آنان درنهایت نتیجه های خوبی را همراه خواهد داشت. اما دو سال بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ دیگر هیچ دستاویزی موثر نخواهد بود. وقتی در ماه سپتامبر، رهبران دنیا در سازمان ملل به ترامپ خندیدند، این خنده نشانه بی احترامی آنان به روش های ترامپ بود که زیادتر به جای تکیه بر امتیازدهی، سرمایه گذاری و اظهار کرد وگو، بر تحریم ها و اعمال تعرفه ها تکیه دارد.

هر چند در دهه های گذشته استفاده آمریکا از نظام تحریم ها به تدریج افزایش یافته، ترامپ این رویکرد را هسته کلیدی سیاست بیگانه اش قرار داده است. اولین و شاید تنها وسیله دولت کنونی آمریکا برای شکل دادن به وقایع جهانی، مجازات رقبا و دفع کردن چالش های جدی برای ابهت آمریکا، استفاده از تحریم ها بوده است.

بیشترین میزان اعمال تحریم در گذشته به باراک اوباما تعلق دارد که در ۲۰۱۶ بیشتر از ۶۹۵ شخصیت و نهاد را تحریم نمود.

تحریم ها خوب ترین وسیله برای افرادی مثل ترامپ است که بدون هیچ تجربه دولتی و هیچ رابطه حقیقی در کنگره یا در میان رهبران دنیا ریاست جمهور گردید. تحریم ها به وی اذن می دهد به شیوه خود امور را اداره کند. وی منحصرا وادار می شود یک فرمان اجرایی را بنویسد و امضا نماید.

قدرت تحریم ها از همان میثاق های بین المللی ناشی می شود که ترامپ با آنان مخالفست. در خارج از آمریکا به نحو وسیع ای تحریم ها هجوم به حاکمیت کشورها و دسیسه و سلطه گری آمریکا قلمداد می شود. البته مشکل بزرگ این است که تحریم ها به ندرت موثر واقع می گردند.

ایران این مبحث را اثبات کرده است. افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، وقتی که شدیدترین تحریم ها بر علیه این کشور اعمال شده بود نشانه آن است. علاوه بر ناموفق بودن تحریم، استفاده یکجانبه دولت ترامپ از تحریم ها به ایجاد کمپینی جهانی برای تجدیدنظر در نظام مالی و بیرون راندن آمریکا از قلب این نظام مالی منتج شده است. تبعات تحقق این امر برای قدرت، اقتصاد و متحدین آمریکا بسیار عمیق می باشد.

سالهاست که مقام های روسی و چینی کوشش کرده اند اروپا را راضی کنند یک کانال تجاری مستقل از دلار و آمریکا ایجاد کنند. البته تاحالا این کوشش ها دستاوردی به دنبال نداشته است. اما این وضعیت توان دارد عوض شود.

منتقدان دولت ترامپ نگرانند هرچند اقتصاد ایران در کوتاه مدت عارضه ببیند، اما تحریم های جدید سر انجام به نحو گیری یک سازوکار مالی جدید منتج شود که آمریکا در آن گنجانده نشده باشد؛ اقدامی که قدرت و اقتصاد آمریکا و توانمندی واشنگتن را بشدت کاهش می دهد.

روحانی بعد از ۵ سال فهمید که نسخه لیبرال ها کور می کند؟!

دو کارشناس اقتصادی حمایت کننده دولت که طی یک سال موخر، انتقادات جدی به سیاست های دولت دارند، بیان می کنند سخنان ریاست جمهور بیانگر از بی اعتمادی به لیبرال ها و هواداران تعدیل اقتصادی بعد از چند دهه موخر است.

حسین راغفر و احسان سلطانی در متن مشترکی درج کردند: ریاست جمهور روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷، در جلسه معاونین و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی- در سخنانی بی پیشینه طی سه دهه گذشته از زبان بالاترین مقام اجرایی از بعضی دیدگاه های رایج در حوزه اقتصاد و نرخ ارز انتقاد نمود و اظهار کرد: «یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر نرخ ارز همیشه با ما چانه می زدند؛ که اگر این نرخ بالا برود تمام ایران گلستان می شود. اما نباید منحصرا یک بعد داستان را نگاه کنیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی ها می اندیشند، اقتصاد کتاب است. فرمول هایی که در کتاب قرائت کردند، رفتند آزمون دادند و نمره گرفتند، می گردند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.»

» واقعه ی افزایش نرخ ارز قسمتی از معضلات و مصائبی است که با برداشت سطحی، تندرو، متعصبانه، جزم اندیش و ایدئولوژیک از یک قرائت خاص یک مکتب اقتصادی در سه دهه موخر و به ویژه پنج سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آمده است.

سیاست های مالی و پولی نقدینگی ساز، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها و در نتیجه افزایش توان خلق نقدینگی بانک ها، افزایش نفع سپرده های بانکی (و نفع بین بانکی) و در نتیجه افزایش ناترازی بانک های مشکل دار و استقراض از بانک مرکزی و افزایش میزان استقراض دولت از سامانه بانکی که از مسیر خلق نقدینگی تغذیه گردید، عاملان کلیدی خلق ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ درصد کل) نقدینگی در ۵ سال موخر، به شمار می روند.

افزایش نرخ ارز به دستاویز پشتیبانی از تولید و صادرات، که نتیجه آن رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی بخش خصوصی پایین دستی و بخش مسکن و علاوه بر این قسمت قابل ملاحظه ای از فعالیت های بخش خصوصی و از طرف دیگر تاراج ثروت ها و مراجع تحت عنوان افزایش صادرات، من جمله نتیجه های سیاست های اعمال شده است. اصرار و ابرام بر عدم مداخله دولت (که عرضه کننده کلیدی ارز در اقتصاد است) و عدم کنترل تقاضای استفاده ارز، که در نتیجه افزایش بیشتر از ۳ تساوی نرخ ارز در بازار آزاد را بهمراه داشته است، من جمله مصایب سیاست های نئولیبرالی پوپولیستی ۵ سال گذشته بوده است.

آخرین نسخه این نحله اقتصادی که به فاز اجرا درآمد، عملیات بازار باز است که مشابه برنامه های قبلی (تسهیل مقداری)، راه به جایی نخواهد برد. این نحله با نظری ایدئولوژیک (به تعبیر ریاست جمهور هر چه در کتاب نوشته شده درست است) یک علم اجتماعی (اقتصاد) را به جایگاه علوم محض نشانده و منتقدان را به عناد با علم متهم نموده است و چنان نسخه های سیاست های مالی و پولی آمریکایی (مکتب شیکاگو) را در ایران اجرا کردند، که گویی ایران ایالت پنجاه و سوم آمریکا است و هیچ نوع ابتکار عمل دیگری به جز آنچه آقایان سفارش کرده اند وجود ندارد.

نکته مهم دیگر اینکه نئولیبرال های وطنی به طور مستمر در جهت سلب مسیولیت از خود، ناکامی و شکست سیاست های خود را به بعضی مداخله های، مشکلات یا اجرای ناقص آنان، نسبت داده اند. نخست اینکه طی پنج سال موخر بیشتر از هر زمان دیگر برنامه های سفارش شده نئولیبرال های وطنی اجرا شده که آخرین سفارش های آنان همین افزایش نرخ ارز است؛ و دوم این که دلیل مخالفت منتقدین با این برنامه ها، بی رابطه ای و بی توجهی کامل سیاست های اعمال شده به شرایط خاص و پیچیده اقتصاد ایران، تک ساحتی و سطحی بودن و ناتوانی برنامه های آنان بوده است.

دولت که با تمکین به این سفارش های نادرست با تشدید و تعمیق سه بحران بدهی ها، بانکی و کسر بودجه روبه رو شده است، اکنون درگیر بحران ارزی و تشدید و تعمیق رکود تورمی شده است. این همه در شرایطی انجام شده است که اقتصاد کشور در اثر چند سال رکود مستمر فعالیت های بخش خصوصی و تحریم های شدید و ناعادلانه، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی مستمر واحدهای تولیدی و گسترش رکود و بیکاری را تجربه نموده است. تنها راه، برگشت به مردم و مردمی سازی اقتصاد برای عبور از بحران کنونی است.

کرباسچی: دولت با سردرگمی و بدون برنامه اداره می شود

دبیرکل حزب کارگزاران اظهار کرد؛ شورای شهر تهران مجال یک سال و نیمه را از دست داد و با مردم هم واضح نیست. غلامحسین کرباسچی در اظهار کرد وگو با روزنامه جام جم، علاوه بر این جابه جایی وزرا را بیهوده شرح کرد.

وی در جواب این سؤال که «بعد از رای اعتماد مجلس به چهار وزیر ایده ای ریاست جمهور، شما این تغییر و دگرگونی در دولت را چه طور بررسی می کنید» اظهار کرد: هیچ! از نظر من تفاوتی نخواهد کرد. به چه سبب؟ چون این اشخاص تقریبا صحبتی در مجلس برای گفتن نداشتند و آشکار نشد آنان چه برنامه ای برای دگرگونی وضعیت اقتصادی دارند. از طرف دیگر ، به نظر نمی آید که دولت برنامه ای مدون و مشخص برای برون رفت از این وضعیت داشته باشد و بخواهد تحولی ایجاد کند. دولت به صورت روزمره اداره می شود.

وی اضافه می کند: از نظر من دولت اصلا تیم اقتصادی ندارد. چند نفر می باشند که وظایفی در بخش های اقتصادی دارند و گمان نمی کنم آنان خط رفتار ملحق شده ای به لحاظ اقتصادی دارا باشند تا یک مغز متفکر اینها را به هم مربوط کند و نمی دانم این سخنی که بیان می کنند دو سه نفر تئوری اقتصادی دارند و طبق آنان تدابیری برای رویکردهای اقتصادی انجام می دهند، چقدر صحت دارد؛ البته امید دارم این سخن صحت داشته باشد. من این دو سه نفری را که در مورد آنان گفت وگو می کنند نمی شناسم. در نهایت طرح شده که آقای جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی است، اما به نظر می آید خود وی دیدگاه مثبتی در مورد لااقل بعضی از این انتخاب ها ندارد و فکر نمی کنم عملا وی از خیلی از تصمیم های اقتصادی دولت دفاع نماید.

کرباسچی با رد دعوای اصلاح طلب-اعتدالی در دولت می گوید: به نظر می آید یک سردرگمی در تصمیم های وجود دارد. به طور مثال مدتی قبل ریاست جمهور در بحث مسکن عنوان نمودند باید اراضی مجانی یا ارزان در اختیار سازندگان قرار دهیم تا آنان برای خانه اولی ها مسکن ارزان بسازند. خب این همان مبحث مسکن مهر است. پس به چه سبب آن موقع در مورد مسکن مهر برخورد حذفی داشتید؟ البته من نمی گویم طرح مسکن مهر درست بوده و شاید سیاستی را که وسط بیابان مجموعه هایی ساخته شود قبول نداشته باشم.

((همان برنامه ای که آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به آن اعتقاد داشت؟)بله، ولی آقای آخوندی در این زمینه اقدامی انجام نداد و تنها حرفش را زد. کاری که می گردید انجام داد این بود که در این باره جدی تر وارد عمل می گردیدیم. اما به هر حال پنج سال در مذمت طرح مسکن مهر سخن گفتند. اکنون آقای ریاست جمهور در مجلس بحث ساخت منزل برای خانه اولی ها را با مسکن ارزان مطرح می نمایند. من به طور اساسی می اندیشم جمع بندی مدونی در بخش های اقتصادی برای دولت وجود ندارد. هر از چندی هم تغییراتی در نظرات این بخش ها ایجاد می شود.

دبیرکل کارگزاران در مورد کارکرد شورای شهر اصلاح طلب تهران نیز اظهار کرد: این دوره از شورای شهر تهران، فرصتی نزدیک به یک سال و نیم را از دست داده و از شروع علی رغم این که شعار آن شفافیت بوده اما بر این اساس عمل نکرده است. شورای شهر تهران مشخص نکرده که به چه سبب با انتخاب محسن هاشمی به عنوان شهردار مخالف و با گزینش آقایان نجفی و افشانی قبول کننده است. اینها باید به وضوح با مردم در میان گذاشته می گردید. زیادتر به نظر می آید که اعضای این شورا طبق رودربایستی و فضای غیرشفاف عمل کردند.
 

حساسیت انقلابی آیت الله یزدی عضو گروه مهدی هاشمی را دلواپس کرد

عضو گروه مهدی هاشمی معدوم، با ژست دلسوزی، از انتقاد دلسوزانه آیت الله یزدی در مورد دیدار یکی از مراجع با جمعی از دست اندرکاران فتنه ۸۸ ابراز تأسف کرد.

سید سراج الدین موسوی مدعی گردیده طراحان زبردست (که آنان را سپاه پاسداران معرفی می کند) با آبروی آیت الله یزدی ریاست جامعه مدرسین حوزه علمیه شهر قم بازی کرده اند و هدف شان هم ترساندن بزرگان حوزه از ورود به عرصه سیاست بوده است.

وی در ادامه ادعا می نماید گروه ذکر شده همین روش و بعضاً دشوارتر و عملیاتی تر شده را با بیت امام در پیش گرفته و به سید حسن خمینی دشنام دادند.

سراج موسوی در انتهاء می نویسد: «و آخرین سخن آنکه ای کاش آیت الله یزدی که از سابقین انقلاب است و به همین جهت برای ما مورد احترام است، نمی گذاشتند مورد طمع خناسان واقع گردند. برای من که از روزهای پیش از مقابله در رودبار با وی آشنا گردیدم و شاهد حزن و شعفشان در روزهای سخت مقابله بودم، برای من که به یاد دارم بعد از اینکه به وی خبر اعتصاب غذای پاریس در دفاع از امام و زندانی های سیاسی را که به ابتکار استاد شهید محمد منتظری برگزار شده بود را دادم چه مقدار خرسند گردیدند، برای من که از زحمات بسیار وی در روزهای دشواری آگاهم، دشوار است که شاهد این روزهای آیت الله یزدی باشم؛ ای کاش از وی صیانت می شد».

یادآور می شود سراج موسوی به ارزش ارتباطات خانوادگی، پیوند عمیق با هادی هاشمی (رئیس دفتر آقای منتظری و برادر مهدی هاشمی معدوم) دارد و یکی از فتنه گران کلیدی در گروه مهدی هاشمی محسوب می گردد. بنابر اعتراف های مهدی هاشمی، گروه وی از طریق راه اندازی کتابخانه سیاسی شهر قم (که بعدها در قالب گروهک مجمع مدرسین جلوه گر شد) اهتمام داشتند جریان موازی و معارض در برابر «جامعه مدرسین» راه اندازی کنند و نقش صیانتی این جامعه در ازای «مرجعیت» و روحانیت و حوزه های علمیه را کمرنگ سازند. جامعه مدرسین در عزل سید کاظم شریعتمداری و علاوه بر این دفاع از امام و انقلاب در برابر خیانت های منتظری، نقش تاریخی و بی مثل ایفا کرد.

سراج موسوی علاوه بر این سال ۸۸ با ستاد فتنه مشارکت نزدیک داشت و در تحریک کروبی و موسوی و هاشمی نقش آفرینی می کرد. غیرتی شدن موخر وی در حالی است که نامبرده در طول دو دهه گذشته (از دولت مدعی اصلاحات تا امروز) در برابر فحاشی ها و حرمت شکنی های علنی تندروهای مدعی اصلاحات بر علیه اصل اسلام و نبوت و امامت و ولایت فقیه و حضرت امام(ره) پایین ترین اعتراضی نکرده است. از این حهت های به نظر می آید اخطار دلسوزانه و به موقع آیت الله یزدی، طراحان کلیدی نقشه تطهیر فتنه گران به وسیله ملاقات با یکی از مراجع را دلواپس کرده است.

گفته می شود نامه منتظری به امام برای جلوگیری از اعدام مهدی هاشمی (سردسته گروه قاتل چند نفر) توسط سراج موسوی فرستاده گردید.

خراسان

تذکر مهم به بازنشستگانی که همچنان مسیولیت دولتی دارند

یک مقام مسئول دولتی با ارسال بخشنامه ای در روزهای موخر خطاب به روسای همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و جامع اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به مخاطب های این ابلاغیه متذکر شده استثنائات ذکر شده در این مصوبه مجلس، برای اشخاص مستثنا شده حقی ایجاد نمی کند، در نتیجه ادامه به کارگیری اشخاص ذکر شده مشروط به احتیاج دولت و طی شدن سیر اداری مربوط است.

بررسی کارنامه مسئولین در مردمی کردن اقتصاد

پس از ان که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خردادماه سال ۱۳۹۶ مصوب کرد برنامه ملی “مردمی کردن اقتصاد” پس از ان که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خردادماه سال ۱۳۹۶ مصوب کرد برنامه ملی “مردمی کردن اقتصاد” در اولویت فعالیت دستگاه های مربوط قرار بگیرد، یک نهاد مسئول با ارسال نامه ای به اعضای  کارگروه متشکل برای این مبحث و مخاطب های این مصوبه، از آنان خواسته برای اعلام پیشرفت ساز و اقدامات اجرای برنامه ذکر شده، عرضه لیست نشست ها کارشناسی برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاه ها و نهادهای مربوط و تدوین بسته های سیاستی با رویکرد اقتصاد رقابتی و اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ قانون بنیادی اقدام کنند.

ایران

آخرین وضعیت دفتر ریاست دولت اصلاحات

خبر اول اینکه ،  جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران اظهار کرد: تاحالا هیچ ایده ای از دولت برای جابه جایی دفتر ریاست دولت اصلاحات دریافت نکردیم. به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از ایلنا، وی در تعریف آخرین وضعیت دفتر سید محمد خاتمی اظهار کرد: این مصوبه دولت است که باید برای مراجعات رؤسای جمهور سابق دفتری مدنظر داشته شود. امید دارم در تأیید سخنان ریاست دفتر ریاست جمهور رخدادی در این مورد حادث شود. امام درخصوص آخرین وضعیت نقل و جابه جایی دفتر ریاست جمهور سابق هم اظهار کرد: ساختمان استقراری ما مربوط به دفتر نشر آثار حضرت امام بوده که باید آن را تخلیه و در اختیار این مؤسسه قرار می دادیم تا این مبحث بین مؤسسه و بنیاد مستضعفان حل شود که البته بنیاد رأساً وارد عمل شده است. وی دنبال کرد: ما محل را تخلیه کرده و آماده جابه جایی هستیم.

بازداشت دلالان حدود استادیوم

خبر دیگر اینکه ، جماران گزارش کرد یگان ویژه حاضر در ورزشگاه  آزادی پیش از بازی فینال جام قهرمانان آسیا، بعضی دلالان فروش بلیت دیدار تیم های پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن در بازار سیاه را دستگیر نمود.

ناامیدی بولتون در مورد خارج شدن ایران از برجام

شنیدیم که ، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جواب به سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه در صورت خارج شدن ایران از برجام آیا گزینه نظامی بر علیه این کشور روی میز است، اظهار کرد: «این [گزینه] هیچ جایی در برنامه ریزی های ما ندارد.» » به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از ایسنا به نقل از العالم، بولتون اضافه کرد: «رئیس جمهوری (ترامپ) فکر نمی کند ایران از توافق خارج شود.»

بازرسی منازل عناصر الاحوازیه توسط پلیس دانمارک

»خبر دست یافته که ، پلیس دانمارک بعد از بازداشت سه ایرانی عضو گروه الاحوازیه، منازل آنان را بازرسی کرد. به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از انتخاب، این اشخاص به اتهام نقض ماده ۱۳۶ قانون جزائی دانمارک محاکمه خواهند گردید. دستگیر شدگان متهم به پشتیبانی از عملیات تروریستی در ایران در روز ۳۱ شهریور شده اند.

ارنست مونیز: امریکا در تحریم ایران هیچ پشتیبانی بین المللی ندارد

دست آخر اینکه، وزیر انرژی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما اعلام نمود که بدون مشارکت سایر کشورهای جهان، تحریم های یکجانبه و ضدایرانی امریکا به تأثیرگذاری قبل نیستند. به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از ایسنا، ارنست مونیز در اظهار کرد وگو با بلومبرگ در رابطه با اعمال دو مرتبه تحریم های ضدایرانی امریکا اظهار کرد: «این تحریم ها یک تفاوت عمده با تحریم های سابق دارند. پیش از توافق اتمی با ایران، تمام دنیا برای اعمال تحریم ها بر علیه ایران مشارکت کردند و حال به وضوح – اما نه چندان غافلگیرکننده – با اقدام یکجانبه امریکا بر علیه توافق اتمی، هیچ پشتیبانی بین المللی برای اعمال تحریم ها عرضه نشده است. نمی گویم که تحریم ها تأثیرگذار نیستند. تحریم ها به سبب قدرت امریکا در سامانه مالی بین المللی  تا حدودی تأثیرگذار می باشند اما بدون مشارکت، نمی شود شاهد محافظت تأثیرگذاری حداکثری این تحریم ها بود.»

آرمان

اعلام نام های نهادهای معاف از مالیات

»سازمان امور مالیاتی کشور، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مشمول مالیات نیستند، را اعلام نمود. سازمان امور مالیاتی کشور، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مشمول مالیات نیستند، را اعلام نمود. در بخشنامه نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی آمده است: نظر به اینکه طبق بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم به باعث بند (۱) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیات های مبحث قانون مالیات های مستقیم، خارج شده اند، به ملحق شد تصویرنامه شماره ۳۳۳۰۶/ ۱ به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می شود: نام های بنیادها و نهادهایی که طبق نظر مقام معظم رهبری مشمول بند ذکر شده بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می کنند، به طرح ذیل جهت بلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوط برای رعایت مفاد قانون در مورد آنان ایفاد می گردد. واضح است مفاد تبصره های ماده ۲ قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنان در مورد پرداخت مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری می باشد. ۱- ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ۲- کمیته امداد امام خمینی(ره) ۳- سازمان تبلیغات اسلامی ۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه شهر قم ۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۷- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) ۸- مرکز خدمات حوزه های علمیه ۹- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۰- جامعه المصطفی (ص) العالمیه.

صدورکیفرخواست جعبه سیاه پرونده زنجانی

دادستان تهران اظهار کرد: پرونده جعبه سیاه بانک زنجانی اواخر هفته گذشته به صادر کردن کیفرخواست منتج گردید و به دادگاه ارسال شده است و امید داریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد. در حوزه بازداشت دلالان ارز ظرف یک ماهه گذشته تا به امروز حدود ۷۰ متهم دلالی ارز که در خیابان ها به معامله ارز اقدام می کردند، دستگیر و دستگیر شده اند. معامله ارز در معابر گناه محسوب می گردد و ممنوع است و قطعا دستگیر خواهند گردید و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. صادر کردن ۱۰ کیفرخواست مهم در پرونده های اقتصادی در دادسرای پولی و بانکی من جمله کیفرخواست آقای هدایتی و چند پرونده مهم دیگر، نشانه فعالیت وسیع شعب ویژه است. در تهران دست کم تا هفته گذشته به ۶۰ نفر از محکومان مهریه که در زندان بودند مرخصی اعطا گردید تا بتوانند کارشان را پیگیری کنند. این شیوه ادامه پیدا خواهد کرد تا منحصرا افرادی که تمکن مالی دارند و در نزد دادگاه ثابت شده اما از پرداخت استنکاف می کنند، در زندان بمانند.

کم لطفی منتقدان دولت به امنیت

فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: جالب است که در دوره های قبل اگر کسی در مسائل اتمی کوچک ترین نظری یا مبحث محرمانه ای اظهار می کرد آن فرد متهم به جاسوسی و خیانت به کشور می گردید. علی تاجرنیا اضافه کرد: منتقدان دولت که اتفاقا جاپاهای محکمی هم دارند بیشترین کم لطفی و بی توجهی را به امنیت دارند. ما می بینیم که این ها در گذشته و وقتی که در راس قدرت بودند اذن نمی دادند درمورد بعضی مسائل اصولا بحثی اتفاق افتد اما امروز به سادگی و بی رحمانه نقد می نمایند و گاها چیزهایی مطرح می نمایند که برخلاف مصالح کشور است. وی عنوان نمود: این نگاه مبتنی بر ترجیح مسائل جناحی بر منفعت های ملی است و عموما هدف آن این است که اگر کورسویی برای موفقیت های دولت وجود داشته باشد، آن را ناکام بگذارد؛ این نگاه در مجموعه دلواپسان غالب است.یک قدری هم شرایط اقتصادی در کشور به شکلی است که دولت هم وارد یک موضع انفعالی شده و این مبحث به دلواپسان شجاعت داده که این رفتارها را انجام بدهند.

احکام جدید در پرونده های فساد اقتصادی

ریاست کل دادگستری استان تهران در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های فسادهای اقتصادی موخر، اظهار کرد: در بعضی از این پروندهها احکام جدید صادر گردیده است که به زودی توسط سخنگوی قوه قضائیه جزئیات آن اعلام می شود. غلامحسین اسماعیلی در جواب به این سؤال که جدیدا دادستان تهران از بازداشت ۳ مسئول دولتی اطلاع داد بوده، این اشخاص مربوط با چه پرونده ای بازداشت گردیدند؟ اضافه کرد: اغلب آنان مربوط با پرونده تخلف های در ثبت و واردات خودرو بازداشت گردیدند. ریاست کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده این اشخاص، اظهار کرد: پرونده این اشخاص همچنان در دادسرا مفتوح است. اسماعیلی علاوه بر این در جواب به این سؤال که پرونده اسفندیار رحیم مشایی در چه فاز ای قرار دارد؟ اظهارکرد: این پرونده در دادگاه تجدید نظر است و رسیدگی تجدید نظر هم به زودی انجام می شود.

توضیح در مورد نامه یکی از نهادهای امنیتی

معاون پارلمانی ریاست جمهور درخصوص نامه یکی از نهادهای امنیتی در روز رای اعتماد نمایندگان مجلس به محمد شریعتمداری مبنی بر تبرئه وی از تخلف های ثبت شفارشات خودرو اظهار کرد: آقای شریعتمداری در این زمینه توضیح دادند که خودشان کاشف تخلف های بودند و در دوره ای که وی بودند در این زمینه تخلفی رخ نداده است. حسینعلی امیری با بیان اینکه وزیر ایده ای کار به سوالی که نمایندگان در این زمینه داشتند در روز رای اعتماد جواب دادند، اضافه کرد: وی با جواب های خود نمایندگان را در این باره قانع کردند که مسائل طرح شده مربوط به دوره وی نبوده است. وی تصریح نمود: وقتی آقای شریعتمداری مبحث را متوجه گردیدند به نهادهای نظارتی اعلام نمود و به هرحال امکان دارد در مسیر گفت وگو هایش به نامه ای از دستگاه نظارتی نیز اشاره کرده باشد.

به تهدید تحولات اقلیمی کشور مشکوکم

ریاست سازمان پدافند غیر عامل اظهار کرد: در یکی سخنرانی هایم اعلام نمودم که به تهدید تحولات اقلیمی کشور شک دارم؛ اما بعضی اشخاص این مبحث را به سخره گرفتند. سؤال این است که آیا پایلوت علمی برای رد این مبحث دارید؛ البته کشور بدون چنین آزمایشگاهی است. سردار «غلامرضا جلالی» دنبال کرد: در مبحث تحولات اقلیمی که شک داریم، اگر دیگران توان دارند به صورت علمی ثابت نمایند که این اتفاق ماهیت طبیعی دارد، اعلام کنند. سردار جلالی اضافه کرد: برای بررسی زیرساخت های علمی نیازمند آزمایشگاه های مدرن هستیم تا بانک اطلاعات تهدیدات را ایجاد کنیم.