مدیر دفتر پرستاران و  مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ابلاغ دستورالعمل صلاحیت حرفه‌ای کارکنان پرستاران گفت: در فاز نخست برای 140 نفر از پرستاران قم پروانه صلاحیت حرفه‌ای صادر خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری فرهنگی شهرکریمه، عزت‌الله براتی با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: […]

مدیر دفتر پرستاران و  مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ابلاغ دستورالعمل صلاحیت حرفه‌ای کارکنان پرستاران گفت: در فاز نخست برای 140 نفر از پرستاران قم پروانه صلاحیت حرفه‌ای صادر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری فرهنگی شهرکریمه، عزت‌الله براتی با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم به منظور ارج نهادن مقام تمام پرستاران استان امسال طی یک هفته برای پرستاران برنامه دارد.

وی افزود: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم و معاونان این دانشگاه طی یک هفته با حضور در مراکز آموزشی درمانی مختلف موجود در استان از پرستاران مراکز مختلف درمانی قدردانی می‌کنند.

مدیر دفتر پرستاری‌ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در حال حاضر هزار و 524 پرسنل گروه پرستاری دولتی در قم فعالیت می‌کنند که این پرستاران در هزار و 400 تخت فعال بیمارستانی اقدام به خدمات رسانی می‌کنند.

براتی اضافه کرد: میانگین نسبت پرستار به تخت بیمارستانی 1.1 در بیمارستان‌ها و 2.1 در اورژانس است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت کمک پرستاران در مراکز درمانی گفت: مجوز فعالیت 10 هزار نفر از کمک پرستاران در کشور اخذ شده که 400 نفر از آنها متعلق به استان قم هستند.

مدیر دفتر پرستاری‌ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به راه اندازی بیمارستان فرقانی در این استان بیان کرد: با توجه به راه اندازی بیمارستان فرقانی و همچنین بیمارستان منطقه نیروگاه در آینده‌ای نزدیک، 310 پرستار جذب شده‌اند تا به صورت مطلوب‌تر به بیماران خدمت‌رسانی شود.

براتی همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل صلاحیت حرفه‌ای کارکنان پرستاری گفت: این طرح دارای ویژگی‌های بسیاری است که هویت یک پرستار را مشخص می‌کند؛ در فاز نخست برای 140 نفر از پرستاران قم پروانه صلاحیت حرفه‌ای صادر خواهد شد.