کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم گفت: بزرگترین معضل مدیریتی شهر عدم استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان است که در این زمینه می بایست مرکز پژوهش ها در شورای شهر ایجاد شود تا از توانمندی متخصصین در عرصه های مختلف در راستای توسعه شهری بهره برد‌.

به گزارش شهرکریمه صابری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه اولویتی که شورای آینده قم باید در دستور کار قرار دهد تعریف درآمدهای پایدار در بودجه و عدم اتکاء به درآمدهای ناپایدار است اظهار داشت: در این حوزه مشکلات عمده ای وجود دارد و مدیریت شهری برای کسب درآمد، مجبور به تراکم فروشی، بلندمرتبه سازی و مسائلی از این دست می شود که در مجموع تبعات منفی برای شهر خواهد داشت.

صابری گفت: امیدواریم در دوره جدید لایحه درآمدهای پایدار شهری مورد پیگیری قرار گیرد و به سرانجام خوبی برسد که در این راستا از محل بهای خدمات و مالیات و همچین از بودجه استانی و ملی و نیز از عوارض نوسازی می توان بهره برد.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم افزود: قم ظرفیت های خوبی برای گردشگری مذهبی دار و سالانه میلیون ها زائر و مسافر به این شهر وارد می شوند که این زمینه  نیز با گسترش زیرساخت های اقامتی،  تفریحی و رفاهی می تواند به درآمدهای پایدار شهری کمک کرد.

صابری عنوان کرد: شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر قم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تسهیل برای ورود آنان و ایجاد امنیت و اطمینان خاطر و کاهش ریسک سرمایه گذاری از جمله موضوعات مهمی است که باید در سیاستگذاری های شورای شهر مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری، خلاء  نگاه راهبردی برای توسعه شهر دیده می شود افزود: در این حوزه متاسفانه گاهی دیده می شود به روزمرگی افتاده ایم که در این راستا در قانون وظایفی برای شورا آمده و در عرصه نظارتی هم در این زمینه نیازمند برنامه ریزی هستیم.

 

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم افزود: در حوزه سلامت اداری نیز شورای شهر می بایست ورودی جدی داشته باشد و برخی قانون گریزی های احتمالی با رویکرد شفاف سازی  به معنای واقعی باید از بین برود و در تمامی عرصه ها مردم باید در جریان تصمیمات شورا و مدیریت شهری قرار گیرند و شهروندان باید محرم باشند.

وی با تاکید بر گسترش خدمات غیرحضوری مدیریت شهری بیان داشت: ارتباط شهروندان با اعضای شورا نیز نباید منحصر به ارتباط فیزیکی باشد و سامانه هایی برای ارتباط مستمر و موثر شهروندان با شورای شهر می‌بایست برنامه ریزی شود چرا که این امر موجب تسهیل در ارتباطات و نیز شفافیت در پاسخگویی می شود.

صابری همچنین بیان داشت: بزرگترین معضل مدیریتی شهر عدم استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان است که در این زمینه می بایست مرکز پژوهش ها در شورای شهر ایجاد شود تا از توانمندی متخصصین در عرصه های مختلف در راستای توسعه شهری بهره برد‌.