رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در توافقات اولیه واگذاری‌ها، باید بلند مدت مدیریت شود. اگر به دوردست توجه نشود، جامعه و خود دولت با مشکل مواجه خواهد شد.


ضرورت اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ – شهرکریمه نیوز

منبع
شهرکریمه نیوز