به گزارش خبرنگار شهرکریمه، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب که در جامعه مدرسین برگزار شد، دفاع از مجمع نمایندگان طلاب و نگهداشتن حریم آن را یک هدف راهبردی دانست و افزود: باید چهره‌های شاخص از هر شهرستان و استان در […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب که در جامعه مدرسین برگزار شد، دفاع از مجمع نمایندگان طلاب و نگهداشتن حریم آن را یک هدف راهبردی دانست و افزود: باید چهره‌های شاخص از هر شهرستان و استان در این مجمع حضور داشته باشند.

وی درباره ضرورت توجه به جوان گرایی در امور گفت: جوان گرایی به معنای کنار گذاشتن صاحبان تجربه نیست زیرا اگر این نکته را لحاظ نکنیم، سرمایه‌ها را از دست می‌دهیم بنابراین افراد پخته نباید کنار گذاشته شوند.

آیت الله خاتمی با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های عملیاتی در خصوص معیشت طلاب تصریح کرد: بنده شهادت می‌دهم که مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در کنار دغدغه معیشت مردم که با گرانی‌های افسارگسیخته مواجه شده‌اند، دغدغه معیشت طلاب را هم داشته و به فکر آنان هستند.

عضو مجلس خبرگان افزود: طلاب و فضلا باید مطابق با مواضع رهبر معظم انقلاب قدم بردارند.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی نفوذی‌ها اظهار داشت: امروز نفوذی‌ها فعالیت بسیاری دارند بنابراین باید هوشیار بود.

آیت الله خاتمی با اشاره به ضرورت تلاش نمایندگان طلاب در راستای شکوفایی استعدادها افزود: بصیرت افزایی امری ضروری است و طلبه باید بداند که دشمنان چه برنامه‌هایی برای آنها دارند.