آیت الله اراکی بر اهمیت تهیه و تقویت طرح نظام جامع اندیشه اسلامی تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت اندیشه ای مراجع برای اتقاناین طرح بهره برد.

گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، آیت الله اراکی، امروز در نشست شورای سیاستگذاری ستاد راهبری نظام جامع اندیشه اسلامی که با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در دفتر مدیر حوزه برگزار شد، به پیشینه تاریخی طرح جامع اندیشه اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: ۳۰ سال پیش، مرکزی با محوریت بررسی احادیث بر مبنای نظام جامع اندیشه اسلامی راه اندازی شد، لازم است در ابتدا طرح برخوردار از نظام جامعی که بتواند اندیشه اسلامی را در یک منظومه به هم پیوسته ارائه دهد، مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه، بر اهمیت تهیه و تقویت طرح نظام جامع اندیشه اسلامی تاکید کرد و ابراز داشت: از مدوّنات موجود متفکران معاصر اسلامی، اقتباس و برای گام نخست این طرح بهره برداری و از مجموعه یافته های نظام مند، گزینشی ناظر به شکل گیری نظام جامع اندیشه اسلامی، صورت گیرد.

وی با بیان این که این طرح را می‌توان به عنوان برنامه آموزشی یا طرح مطالعاتی لحاظ نمود، خاطرنشان کرد: نیاز است تا از ظرفیت اندیشه ای مراجع حاضر نیز برای اتقان طرح نظام جامع اندیشه اسلامی بهره برد، چرا که نوشته های مراجع حاضر به نوعی مبیّن و نظام مند ساز اندیشه علمای پیشین است.

عضو خبرگان رهبری، رتبه بندی و زمان بندسازی فرایند عملیاتی این طرح را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: برای سطوح عالی حوزه به ویژه دروس خارج فقه نیز می توان این طرح را عملیاتی نمود.منبع
info@rasanews.ir