حجت الاسلام مقدس در اظهار کرد وگو با ایکنا از اصفهان در مورد عزاداری امام حسین(ع) اظهار کرد: هدف از قیام امام حسین در اظهارات خود وی روشن هست، آنجا که فرمودند: «إِنّى لم أخرُجْ أشراً ولا بطراً ولامفسداً و لا ظالماً و إنّما خرجتُ لطلب الاصلاح فی أُمّه جدّی، أُرید أنْ آمر بالمعروف و […]

آیت الله مقدس

حجت الاسلام مقدس در اظهار کرد وگو با ایکنا از اصفهان در مورد عزاداری امام حسین(ع) اظهار کرد: هدف از قیام امام حسین در اظهارات خود وی روشن هست، آنجا که فرمودند: «إِنّى لم أخرُجْ أشراً ولا بطراً ولامفسداً و لا ظالماً و إنّما خرجتُ لطلب الاصلاح فی أُمّه جدّی، أُرید أنْ آمر بالمعروف و أنهى عن المنکر، و أسیُر بسیره جدّی و أبی علیّ ابن ابى طالب علیهم االسلام» یعنی من به علت مقام و رئیس قیام نکردم، لکن برای اصلاح امت جدم وامر به سرشناس و نهی از منکر قیام کردم. در نتیجه امام حسین در این حرف سه چیز را به عنوان هدف قیام مطرح نمودند: اصلاح امور مسلمانان؛ امر به سرشناس و نهى از منکر؛ احیاى سیره جدّش رسول خدا و پدرش على ابن ابى طالب(ع).
وی اضافه کرد: متاسفانه تعدادی اعتقاد دارند در مراسم عزاداری سید الشهدا قطره اشکی بر حسین ریختن تمام گناهان را پاک می کند و در حقیقت این ها سخنی اشتباه را برای مردم بازگو می کنند، در حالتی که هدف قیام امام حسین نماز، زکات، امربه سرشناس و نهی از منکر و اطاعت از خدا و رسول بوده و اگر شخصی در طول سال همه گناهان را انجام دهد و از خدا و رسولش اطاعت نکرد و با این اندیشه که در مراسم امام حسین تمام گناهان بخشیده می گردد تفکری بسیار نادرست هست.
استاد حوزه علمیه اصفهان گفته بود: هدف از عزاداری امام حسین نیز باید در همین مسیر باشد و برای این باشد که اصلاحات در دنیا و دست کم بین شیعیان به وجود آید و انحرافاتی که به وجود آمده از بین برود، در نتیجه عزاداری نباید تنها جنبه ظاهری داشته باشد، لکن باید اغراض امام حسین(ع) در آن پیاده گردد.
مقدس دنبال کرد: در طول تاریخ مراسم عزاداری اسلام را محافظت کرده هست، ولی در عین حال در آن انحرافاتی وجود آورده و گاهی در این مجالس سوء استفاده هایی هم شده هست و تعدادی از این مراسم برای پیشبرد اغراض سیاسی خودشان استفاده نمود و مسائلی که با اسلام منافات دارد را مطرح می نمایند.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروزه در مراسم عزاداری دین شناسان، اسلام شناسان، علما و دانشمندان کمتر مورد توجه می باشند و زیادی از مداحان با عنوان مبلغ دین، مخرب دین شده اند و منحصرا در مراسم عزاداری هدفشان به گریه انداختن مردم هست، در حالتی که مداحان در گذشته اشعار پر مغز و حقیقتی از قیام امام حسین را برای مردم بازگو می کردند، مبلغان امام حسین و اسلام باید اسلام شناس حقیقی باشد، هدف اسلام را بشناسند و برای همان هدف تبلیغ کنند.
وی در مورد جایگاه مسئله های سیاسی در عزاداری امام حسین اظهار کرد: اگر این مسائل همسو با دین باشد یعنی همان سیاستی باشد که امام حسین برای اصلاحات جامعه انجام دادند، بلامانع هست، اما اگر برای استحکام موقعیت و قدرت شخص و یا افرادی باشد با هدف امام حسین منافات دارد و نباید مطرح گردد.
انتهای پیام