آیت‌الله احمد عابدینی در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان گفت: دین به طور مستمر نگاه تشویقی به علم دارد و از انواع علوم استقبال می‌کند. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «علم را فرابگیرید، حتی اگر در چین باشد». در مجموع دین نگاه مثبتی به علم دارد. در حقیقت دیدگاه منفی علم، به دین تحریف شده و دینی […]

علم و دین هرگز با هم تعارضی ندارند

آیت‌الله احمد عابدینی در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان گفت: دین به طور مستمر نگاه تشویقی به علم دارد و از انواع علوم استقبال می‌کند. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «علم را فرابگیرید، حتی اگر در چین باشد». در مجموع دین نگاه مثبتی به علم دارد.
در حقیقت دیدگاه منفی علم، به دین تحریف شده و دینی که آموزه‌هایش بدرستی فهم نشده باشد برمی‌گردد، همان دینی که گالیله و امثال وی را کافر می‌داند، علم به چنین دینی بدبین هست. دین اگر همانی باشد که پیامبران منادی آن بوده‌اند، مورد تأیید علم قرار می‌گیرد.

علم و دین حقیقی نزاعی با یکدیگر ندارند
این استاد حوزه علمیه افزود: با توجه به آنچه گفته شد، دین و علم هرگز تعارضی با یکدیگر نخواهند داشت و هر یک دیگری را تشویق می‌کند. منظور از علم یا science کشف ارتباطات میان اشیاء هست که همان قوانین خداوند می باشند. حال دینی که از جانب خداوند نازل شده هست، با قوانین طبیعت که دانشمندان آنان را کشف می‌کنند تزاحم و منافاتی ندارد، اگر هم تعارضی میانشان به وجود آمد، یا علم بد فهمیده شده و قانونی که کشف کرده‌اند درست نیست، یا دین بد فهمیده شده هست که با قانونی که دانشمندان بدرستی کشف کرده‌اند مخالفت می‌کند. علم و دین حقیقی نزاعی با یکدیگر ندارند.
آیت‌الله عابدینی تصریح نمود: در طول تاریخ، چون دین ملحق شده مورد تحریف قرار گرفته یا بد فهمیده شده، با علم درگیر شده هست، مثل درگیری‌هایی که کلیسا در قرون وسطی با دانشمندان داشت و مثل آن در کشور خودمان نیز یافت می‌شود. گاهی بعضی اشخاص آموزه‌های دین را بدرستی فهم نکرده و گمان می‌کنند علم موجب انحراف می‌شود و باید از آن جلوگیری نمود.

علم دینی، شناخت سرچشمه قوانین حاکم بر جهان خلقت هست
وی دنبال کرد: تئوری‌ها و فرضیه‌هایی که با دین حقیقی هماهنگی نداشته باشد، نادرست هست و به اثبات نمی‌رسد، چون دین حقیقی از جانب خدا و علم نیز کشف قوانین خدا هست، پس نباید میانشان تنشی وجود داشته باشد، ولی در طول تاریخ شاهد تنش‌های بسیاری میان این دو بوده‌ایم، چون هم علم و هم در زیادتر مورد ها دین بد فهمیده شده‌اند.
این استاد حوزه علمیه گفته بود: هر چند آیت‌الله جوادی آملی بر مقوله علم دینی اهتمام بسیاری دارد، ولی اگر به مطالبشان دقت شود، وی می‌خواهد دانشمندان را متوجه این نکته سازد که زمین، کهکشان‌ها و تمام جهان خلقت که آنان به دنبال کشف قوانینش می باشند مربوط به خدا هست. اگر آدم توجه داشته باشد که خداوند زمین را آفرید تا دانشمندان قوانین آن را کشف کرده، یا آدم را آفرید تا طبیبان دوا های مفید برای وی را کشف کنند، این کشفیات، علم دینی خواهد بود، نه اینکه علم از دین استخراج شود، منظور این هست که توجه دارا باشیم سرچشمه همه این قوانین خداوند هست.
انتهای پیام