به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز چهارشنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز چهارشنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

رای اعتماد به چهار وزیر ایده ای /تورم ۳۴ درصدی مسکن در مهرماه

رای اعتماد به چهار وزیر ایده ای /تورم ۳۴ درصدی مسکن در مهرماه

رای اعتماد به چهار وزیر ایده ای /تورم ۳۴ درصدی مسکن در مهرماه