به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهر قم، ، غرفه خوشنویسی موکب مع امام منصور مسجد مقدس جمکران با حضور هنرمندان خطاطی و خوشنویسی برپاشده هست.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهر قم، ، غرفه خوشنویسی موکب مع امام منصور مسجد مقدس جمکران با حضور هنرمندان خطاطی و خوشنویسی برپاشده هست.