بر اساس اعلام برگزارکنندگان مسابقات اتومبلیرانی فرمول یک جهان، گرند پری استرالیا تا سال ۲۰۳۵ در ملبورن ادامه خواهد داشت.


بر اساس اعلام برگزارکنندگان مسابقات اتومبلیرانی فرمول یک جهان، گرند پری استرالیا تا سال ۲۰۳۵ در ملبورن ادامه خواهد داشت.منبع
info@yjc.news