دبیر کمیته نظارت ارزیابی و آمار ستاد تسهیلات زائرین از فعالیت ۳۰ نفر در حوزه ی جمع آوری آمار و ارزیابی کمیته های مختلف ستاد خبر داد.

به گزارششهرکریمه  روح الله شاه نظری دبیر کمیته نظارت ارزیابی و آمار در جلسه استاندار قم با کارکنان معاونت امور زائرین استانداری قم طی سخنانی اظهار داشت: سی نفر در حوزه ی نظارت و ارزیابی ستاد تسهیلات زائرین در استان قم فعال هستند.

وی افزود: ۱۱ بازرس از صبح از کمیته های مختلف ستاد بازدید و اطلاعات لازم را جمع آوری می کنند.

شاه نظری ادامه داد: ۱۰ نفر در حوزه ی آمار اطلاعات را در سامانه جامع ستاد تسهیلات زائرین ثبت می کنند.

دبیر کمیته نظارت ارزیابی و آمار با بیان اینکه در حوزه ی زیارت آسیب شناسی بسیار خوبی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بایستی تدابیری اتخاذ شود تا از کمیته های فعال قدردانی شود.