رئیس قوه قضائیه از اجرای طرحی به نام اعتذار در یکی از استان‌های کشور خبر داد و گفت: در این طرح شخصی که مثلا توهین کرده است با یک عذرخواهی و پذیرش این عذرخواهی از ناحیه شاکی به صلح و سازش می‌رسد.