قاضی‌پور: هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه روحانی اختیارات نداشته است