اتحادیه تکواندو از ۳ داور ایرانی برای قضاوت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت کرد.


اتحادیه تکواندو از ۳ داور ایرانی برای قضاوت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت کرد.منبع
info@yjc.news