به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۶ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند. وی با اشاره به انجام ۶۳ مورد بستری جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان‌های قم افزود: ۳۵ نفر از […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۶ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.

وی با اشاره به انجام ۶۳ مورد بستری جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان‌های قم افزود: ۳۵ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، مرخص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۹۵ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بستری بوده که حال ۶۱ نفر آنها وخیم است.

وی گفت: متاسفانه وضعیت بیماران کرونایی در استان قم روزانه در حال افزایش است و با شتاب به منطقه با وضعیت قرمز و اعمال محدودیت‌ها نزدیک می‌شویم.