سرپرست فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون مقابل هرگونه حاشیه سازی و اختلاف افکنی خصوصا در مقطع حساس کنونی ایستادگی می‌کند.


سرپرست فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون مقابل هرگونه حاشیه سازی و اختلاف افکنی خصوصا در مقطع حساس کنونی ایستادگی می‌کند.

[ad_2]

منبع
info@yjc.news