معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، درباره نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور برای به تعویق افتادن اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، توضیحاتی ارائه داد.


ماجرای نامه وزیر برای تعویق در نسخه نویسی الکترونیک – شهرکریمه نیوز

منبع
شهرکریمه نیوز