– خبر ها سیاسی – به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان  مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۸‌‌دی) قوه مقننه، در جریان ارزیابی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی ماده (۲۲) این طرح را با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ […]

– خبر ها سیاسی –

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان  مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۸‌‌دی) قوه مقننه، در جریان ارزیابی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی ماده (۲۲) این طرح را با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده، حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند. 

ترکیب هیئت نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از کالای ایرانی مشخص گردیدتکلیف مجلس به وزارت اقتصاد در مورد پشتیبانی از کالای ایرانیمجلس ساز و کار تأمین مالی پشتیبانی از کالای ایرانی را معین نمود

 

در ماده (۲۲) این طرح آمده هست: عدم رعایت مفاد این قانون در مورد ها زیر گناه شمرده و مرتکب به مجازات های قطعی به توصیف زیر محکوم می‌شود:

الف- عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۸) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای مبحث ماده (۲)، به انفصال از خدمت به میزان مدت قطعی در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای اعتبار ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

 1- زیادتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ مبحث تبصره (۱) ماده‌ (3) قانون برپایی مناقصات باشد به ده‌درصد(۱۰%) اعتبار ارجاع کار

۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ مبحث تبصره (۱) ماده (۳) قانون برپایی مناقصات باشد به هشت‌درصد(۸%) اعتبار ارجاع کار

۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ مبحث تبصره (۱) ماده ‌(3) قانون برپایی مناقصات باشد به پنج‌درصد(۵%) اعتبار ارجاع کار

   ب- عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷)، (۸ )و(۱۰) ماده (۵) و ماده (۱۹) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای مبحث ماده (۲)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش می باشد.

ج- عدم رعایت ماده (۵) توسط هر یک از پیمانکاران کلیدی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای اعتبار ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سیستم مبحث این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند.

۱- ۱- زیادتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ مبحث تبصره (۱) ماده‌(3) قانون برپایی مناقصات به بیست‌‌درصد(۲۰%) اعتبار ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سیستم مبحث این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۲- ۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ مبحث تبصره (۱) ماده (۳) قانون برپایی مناقصات به پانزده درصد(۱۵%) اعتبار ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سیستم مبحث این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۳- ۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ مبحث تبصره (۱) ماده‌(3) قانون برپایی مناقصات به ده‌درصد (۱۰%) اعتبار ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سیستم مبحث این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.