به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهر قم، ، مجلس عزاداری اربعین حسینی و دهه آخر صفر در دفتر آیت‌الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در شهر قم برگزار می‌شود. خاطرنشان می‌شود دفتر آیت‌الله وحید خراسانی در خیابان صفایئه شهر قم، کوی ۲۳ واقع‌شده هست.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهر قم، ، مجلس عزاداری اربعین حسینی و دهه آخر صفر در دفتر آیت‌الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در شهر قم برگزار می‌شود.

خاطرنشان می‌شود دفتر آیت‌الله وحید خراسانی در خیابان صفایئه شهر قم، کوی ۲۳ واقع‌شده هست.