به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ع) در سخنرانی روز هشتم ماه محرم که از صفحات مجازی پخش شد، گفت: یکی از مسائل مهم برای انسان کمال طلب پس از فهم تاثیر مثبت محبت خداوند متعال و اهل بیت(ع)، یافتن راه […]به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ع) در سخنرانی روز هشتم ماه محرم که از صفحات مجازی پخش شد، گفت: یکی از مسائل مهم برای انسان کمال طلب پس از فهم تاثیر مثبت محبت خداوند متعال و اهل بیت(ع)، یافتن راه های افزایش محبت نسبت به آن هاست.

آیت الله مصباح یزدی سه عامل امیال طبیعی، شرایط محیطی و خود انسان را عوامل موثر در پیدایش احساس محبت و عشق دانست و عنوان کرد: در پیدایش حالات ناشی از امیال طبیعی انسان چندان نقشی ندارد و همچنین در عامل شرایط محیطی نیز بیشتر تاثیر گذاری برعهده شرایط و اندکی از آن نیز مستقیما به خود انسان مربوط می شود.

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ع) با بیان اینکه تاثیر خود انسان در پیدایش محبت از هر عامل دیگری بیشتر است، اظهار داشت: علم انسان به چیزی که می تواند موجب کمال و سعادت او شود، در گرایشات او بسیار تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اهمیت تمرکز انسان نسبت به چیزی که بدان علم پیدا کرده است، ابراز داشت: یکی از عوامل خدادادی برای رشد حالات نفسانی انسان تمرکز است و اهمیت توجه در نماز، زیارت و … نیز از همین باب است.

آیت الله مصباح یزدی افزود: هر چقدر انسان در خصوص آفریننده لذائذ تفکر کرده و به این توجه داشته باشد که همو انسان را به گونه ای آفریده که امکان استفاده از لذائذ را داشته و علاوه بر آن شکل استفاده را نیز تعیین کرده تا از آفات در امان بماند، محبت انسان نسبت به خداوند متعال افزایش می یابد.

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ع) با بیان اینکه برای وصول رحمت الهی به انسان ها باید وسائطی وجود داشته باشد، گفت: شناخت اهل بیت(ع) به عنوان راهنمایان و کسانی که سبب افزایش سرعت انسان در رسیدن به فضیلت ها می شود، سبب افزایش محبت به آن ها در شعاع محبت الهی می شود.

وی عنوان کرد: ارزش محبت اهل بیت(ع) فوق سایر ارزش هاست و اگر کسی به مراتب کمال دست پیدا کند خواهد فهمید که هر آنچه بدست آمده از طریق ایشان بوده است؛ به یک معنا ابتدا باید نسبت به اهل بیت(ع) شناخت پیدا کرد تا محبت نسبت به خدا کامل شود./۱۳۵۰/پ۲۰۲/ف