بانوان ملی پوش ایران در مسابقات جام جهانی تیراندازی برزیل از کسب مدال برنز بازماندند.


بانوان ملی پوش ایران در مسابقات جام جهانی تیراندازی برزیل از کسب مدال برنز بازماندند.منبع
info@yjc.news