مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران که امروز از سمتش استعفا داده بود، با حضور در ورزشگاه وطنی از آماده شدن این ورزشگاه تشکر کرد.


مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران که امروز از سمتش استعفا داده بود، با حضور در ورزشگاه وطنی از آماده شدن این ورزشگاه تشکر کرد.منبع
info@yjc.news