مراسم تودیع و معارفه فرمانده مرکز آموزش علویون قم با حضور سردار صفاری فرمانده دانشگاه امام حسین(ع)، برگزار می‌شود.

به گزارش شهر کریمه، مراسم تودیع و معارفه فرمانده مرکز آموزش علویون قم با حضور سردار صفاری فرمانده دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی سردار صفاری، فرمانده دانشگاه امام حسین(ع) همراه است.

این مراسم روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ساعت ۱۰ صبح جنب ستاد سپاه استان قم- مرکز آموزش علویون قم برگزار می‌شود.