مراسم چهلمین سال درگذشت علامه طباطبایی و آیین آغاز برنامه های کنگره بین المللی علامه طباطبایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، مراسم چهلمین سال درگذشت علامه طباطبایی و آیین آغاز برنامه های کنگره بین المللی علامه طباطبایی آغاز شد.

این مراسم که به همت مجمع عالی حکمت تدارک دیده شده است با سخنرانی دبیر این مجمع آیت الله فیاضی شروع به کار کرد که اخبار آن در ادامه در خبرگزاری شهرکریمه منتشر خواهد شد.منبع
info@rasanews.ir