ایتنا - کمپانی اپرا پیش از این در ماه ژانویه از مرورگر تخصصی رمزارز به امید در دسترس قرار دادنWeb3 به اندازه Web2 رونمایی کرد.


شهرکریمه – کمپانی اپرا پیش از این در ماه ژانویه از مرورگر تخصصی رمزارز به امید در دسترس قرار دادنWeb3 به اندازه Web2 رونمایی کرد.منبع