با اعطای مجوز مراکز تحقیقاتی سلامت معنوی و بیماری‌های گوارش و کبد، این دو مرکز به همت دانشگاه علوم پزشکی قم راه‌اندازی می‌شود. به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، حسین ثقفی گفت: راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی یکی از نیازهای اساسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به شمار می‌رود که استان قم […]

با اعطای مجوز مراکز تحقیقاتی سلامت معنوی و بیماری‌های گوارش و کبد، این دو مرکز به همت دانشگاه علوم پزشکی قم راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، حسین ثقفی گفت: راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی یکی از نیازهای اساسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به شمار می‌رود که استان قم نیز از این امر مهم برخوردار است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان داشت: به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و همچنین تحقیقات هر چه بیشتر و بهتر با اقدامات انجام شده، مجوز راه‌اندازی دو مرکز تحقیقاتی سلامت معنوی و بیماری‌های گوارش و کبد از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی قم داده شد.

ثقفی ابراز کرد: توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم سلامت معنوی، انجام پژوهش‌های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در راستای اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی، جمع‌آوری، تنظیم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن‌ها، تربیت نیروی انسانی محقق و…. از جمله اهداف راه‌اندازی مرکز تحقیقات سلامت معنوی و بیماری‌های گوارش و کبد خواهد بود.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: همچنین ترغیب و تشویق و همچنین بکارگیری محققان، کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور و همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی از دیگر اهداف راه‌اندازی این دو مرکز تحقیقاتی خواهد بود.