به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهر قم؛  وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی داشته اند، اظهار کرد: اقدام دانشگاه علمی کاربردی شهرداری شهر قم در ایجاد مرکز نوآوری گردشگری حرکت در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری عملا به اقتصاد […]

مرکز نوآوری گردشگری شهر قم،مصداق اقتصاد مقاومتی استبه گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهر قم؛ 

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی داشته اند، اظهار کرد: اقدام دانشگاه علمی کاربردی شهرداری شهر قم در ایجاد مرکز نوآوری گردشگری حرکت در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری عملا به اقتصاد مقاومتی هست.

سجادی با بیان اینکه جایگاه ها علمی کاربردی توان دارند پتانسیل های بالقوه را بالفعل کنند، اضافه کرد: در عرصه گردشگری نوآوری از ارزش زیادی بهره مند هست.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی داشته اند، اظهار کرد: اقدام دانشکده علمی کاربردی شهرداری شهر قم در ایجاد مرکز نوآوری گردشگری حرکت در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری عملا به اقتصاد مقاومتی هست.