یک مقام مسئول گفت: در صورت مشاهده مورد مشکوک به کرونا، اگر مسافر غیر ایرانی باشد، باید تست کرونا بدهد.


مسافران خارجی غیر ایرانی مبتلا به کرونا، دیپورت می‌شوند – شهرکریمه نیوز


منبع
شهرکریمه نیوز