به گزارش خبرنگار شهرکریمه، محمود نوربخش ظهر شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم با اشاره به تصویب مطالعات سند اشتغال روستایی ۴۵ روستا در دو شهرستان خلجستان و کهک استان قم گفت: با این مصوبه، تمامی فعالیت‌ها و تصمیم‌های اقتصادی این روستاها که جمعیتشان بالای ۲۰ خانوار است بر اساس سند […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، محمود نوربخش ظهر شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم با اشاره به تصویب مطالعات سند اشتغال روستایی ۴۵ روستا در دو شهرستان خلجستان و کهک استان قم گفت: با این مصوبه، تمامی فعالیت‌ها و تصمیم‌های اقتصادی این روستاها که جمعیتشان بالای ۲۰ خانوار است بر اساس سند اشتغال روستایی مذکور اجرایی می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه قم افزود: پیش از این، سند مطالعات روستایی برای ۲۶ خانوار در استان قم به تصویب رسیده و اجرایی شده بود.

همچنین در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم، اعتبارات ملی بهسازی روستایی توسط بنیاد مسکن قم مطرح و کلیات آن جهت سهم بری و اختصاص بودجه ملی به تصویب شورا رسید.