مربی فصل گذشته پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم نساجی مازندران در فصل آینده انتخاب شد.


مربی فصل گذشته پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم نساجی مازندران در فصل آینده انتخاب شد.منبع
info@yjc.news