مراسم قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) در اسپانیا برگزار شد.


مراسم قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) در اسپانیا برگزار شد.منبع
info@yjc.news