حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع)، آن حضرت را پایه گذار انقلاب فرهنگی خواند و اظهار داشت: در پنجاه سال نخست اسلام، پیامبراکرم(ص)، امام علی(ع)، امام حسین(ع) و امام حسن(ع) برای تثبیت و حفظ موجودیت اسلام زحمات زیادی متحمل شده اند. […]حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع)، آن حضرت را پایه گذار انقلاب فرهنگی خواند و اظهار داشت: در پنجاه سال نخست اسلام، پیامبراکرم(ص)، امام علی(ع)، امام حسین(ع) و امام حسن(ع) برای تثبیت و حفظ موجودیت اسلام زحمات زیادی متحمل شده اند.

عضو هیأت مدیره مؤسسه روایت سیره شهدا ادامه داد: از زمان امام سجاد(ع) تبیین آثار و برکات نهضت فرهنگی اسلام ناب آغاز می شود در نتیجه بیشترین روایات در باب ولایت مربوط به این زمان یعنی زمان امام سجاد(ع)، امام محمدباقر(ع)، امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) است.

وی اضافه کرد: امام سجاد(ع) به دلیل خفقان، فقط با زبان دعا معارف را تبیین کرده اند اما در دوران امام باقر(ع) به دلیل شکل گیری اختلاف میان بنی امیه و بنی عباس، فرصت های مناسبی به دست آمد و ایشان نهضت و انقلاب فرهنگی را پایه‌گذاری کردند.

استاد حوزه علمیه قم به نحله ها و گروه های انحرافی در دوران امام باقر(ع) اشاره کرد و گفت: در زمان امام باقر(ع) نحله ها و گروه های انحرافی همانند جبریه، معتزله، مرجئه، خوارج و دیگر فرقه ها جان گرفته بودند، بنابراین امام باقر(ع) باید از نگاه فکری و فرهنگی، اسلام ناب را به زیبایی برای افرادی تبیین و شاگردانی را تربیت می کرد.

وی با تصریح بر این که مأموریت امام محمدباقر(ع) به لحاظ تقابل فرهنگی، بسیار سنگین بود، اظهارکرد: نوعا مردم قصه عاشورا و جنگ های امام علی(ع) را درک می کنند اما از ابعاد فرهنگی همچنین صیانت و مرزبانی از حدود مرزهای فرهنگی درکی ندارند بنابراین کار امام باقر(ع) بسیار سنگین بوده است یعنی می بایست دستاوردهای عاشورا و مکتب اهل بیت(ع) را تسهیل، تبیین، شبهه زدایی و دفاع کند و گروه های انحرافی را در جایگاه خود قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان اضافه کرد: در عصر برخورد فرهنگی با گروه های انحرافی جایگاه و پایگاه مهم علمی امام باقر(ع) ایجاد می شود که امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود بیان کرده اند ما افتخار می کنیم باقر آل محمد(ص) از ما است.

عضو هیأت مدیره روایت سیره شهدا با طرح سؤالی مبنی بر دلیل ادامه ندادن راه و قیام امام حسین(ع) از سوی امام باقر(ع) اظهار کرد: امام باقر(ع) گرچه در قیام عاشوا حضور داشت، اما قیام امام حسین(ع) را ادامه نداد زیرا یاری نداشت.

وی ادامه داد: شیخ مفید در کتاب اختصاص بیان می کند فردی از امام باقر(ع) سؤال می کند به چه دلیل قیام نمی کنید در حالی که در کوفه اصحاب فراوانی دارید؟ امام سؤال می کنند اگر برادرن‌شان دست در جیب آنها کنند و به اندازه نیاز پول بردارند، مچ گیری نمی کنند؟ او گفت شما چنین یارانی ندارید.

استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: در نگاه امام باقر(ع) یار تراز ولایت، صرفا به معنای سینه چاک بودن ولی نیست، بلکه باید نسبت به جامعه دینی روح مواسات، خدمت رسانی و اهتمام ویژه داشته باشد که امروزه این ضرورت با قصه کرونا و وضعیت تورم بیشتر عیان می شود و ما باید نسبت به یکدیگر روح مواسات و رسیدگی داشته باشیم./۱۳۲۴/ت۳۰۲/ف