به گزارش گروه سیاسی شهرکریمه، مهدی مهدیان طی یادداشتی نوشت: شاید هشت سال زمان کافی و مناسبی بود تا هم نتیجه عدم وحدت مومنانی که سودای نشستن بر صندلی پاستور داشتند، مشخص شود و هم نتیجه اعتماد مردم به شعر و شعار که نتیجه شد آنچه که نباید می شد تا دغدغه عبور مردم از […]


به گزارش گروه سیاسی شهرکریمه، مهدی مهدیان طی یادداشتی نوشت: شاید هشت سال زمان کافی و مناسبی بود تا هم نتیجه عدم وحدت مومنانی که سودای نشستن بر صندلی پاستور داشتند، مشخص شود و هم نتیجه اعتماد مردم به شعر و شعار که نتیجه شد آنچه که نباید می شد تا دغدغه عبور مردم از رقم زنندگان وضع موجود شکل بگیرد.

سال 1392 اگرچه رویای وحدت جبهه انقلاب برای رسیدن راحت تر مردم به کاندیدای واحد حتی با تلاش پیر و عمار دوست داشتنی و فقید جبهه انقلاب یعنی آیت الله مهدوی کنی به علت منیت برخی از کاندیداهای انقلابی به سرانجام نرسید اما گذر زمان آنها را به جایی رساند که در باره این موضوعات تامل بیشتری داشته باشند.

تحرکات کاندیداهای جبهه انقلاب از ابتدای شروع کارزار انتخاباتی خبری خوش از این داشت که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. به گونه‌ای که تحرکات دیروز کاندیداهای جریان انقلاب که یکی از آنها در سال 92 زیر ذره بین های بیشتری قرار داشت نشان داد که منیت های احتمالی فدای جبهه انقلاب شده است.

نتیجه ای که قطعا برای مردمی که از منیت های بی شمار و خودخواهانه دولتی خسته و رنجیده شده اند جذاب بوده و حتی می تواند آنها را به مشارکت هرچه بیشتر در انتخابات تشویق کند.

اگر چه نتیجه نهایی این اقدامات مومنان جبهه انقلاب به منظور رسیدن به صندلی خدمت به مردم در پاستور که حداقل هشت سال به اشتباه توسط افراد به اصطلاح ژنرال صندلی ریاست بر مردم تلقی شد، مشخص نیست اما قطعا مهمتر از حصول نتیجه اقدام صحیح و خدا پسندی است که اگر برای پیشرفت اسلام و نظام اسلامی و البته مردمی که در سخت ترین شرایط پای کار نظام و انقلاب بوده اند، انجام شود در آن صورت به قول شهید عزیز دفاع مقدس یعنی محمد ابراهیم همت شکست معنا ندارد و در هر صورت پیروزیم.

انتهای پیام/