سرپرست کاروان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی گفت: مسئولان برگزاری بازی‌های کشور‌های اسلامی در ترکیه بی تجربه هستند.


سرپرست کاروان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی گفت: مسئولان برگزاری بازی‌های کشور‌های اسلامی در ترکیه بی تجربه هستند.منبع
info@yjc.news