به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

شکست انتخاباتی با ژست برتری/شروع پروژه حذف دفترچه های درمانی در قم

شکست انتخاباتی با ژست برتری/شروع پروژه حذف دفترچه های درمانی در قم

شکست انتخاباتی با ژست برتری/شروع پروژه حذف دفترچه های درمانی در قم

شکست انتخاباتی با ژست برتری/شروع پروژه حذف دفترچه های درمانی در قم