سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان گفت:در تیم ما همه تشنه پیروزی بیشتر هستند و امیدوارم که به همین شکل بمانند.


سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان گفت:در تیم ما همه تشنه پیروزی بیشتر هستند و امیدوارم که به همین شکل بمانند.منبع
info@yjc.news