تیم والیبال نوجوانان ژاپن در فینال مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا با غلبه بر تیم ایران روی سکوی نخست ایستاد تا شاگردان محمدوکیلی به مقام نایب قهرمانی اکتفا کنند.


تیم والیبال نوجوانان ژاپن در فینال مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا با غلبه بر تیم ایران روی سکوی نخست ایستاد تا شاگردان محمدوکیلی به مقام نایب قهرمانی اکتفا کنند.منبع
info@yjc.news