موسس انتشارات بین المللی گاج گفت: شهرداری تهران بایستی موضوع مالکیت (ساخت) و بهره برداری را دو مقوله کاملاً مستقل و تخصصی ببیند. به این معنا که بعد از مرحله ساخت باغ کتاب ، بهره برداری از آن را به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان واگذار نماید و اتحادیه با کمک کتاب فروشی ها و با ذینفع کردن این عزیزان و استفاده از تجارب آنها باغ کتاب را اداره کند.

به گزارش شهر کریمه، مهندس ابوالفضل جوکار به گفتگو با خبرگزاری برنا پرداخت که در ادامه آمده است.

* همواره کمبود ویترین کتاب مورد بحث و گله مندی ناشران است. خود شما هم در چندین مصاحبه مشکل اصلی صنعت نشر کشور را شبکه توزیع کتاب دانسته اید. به نظر می رسید افتتاح باغ کتاب به عنوان یک ویترین بسیار بزرگ بایستی پدیده ای مبارک و میمون باشد ولی در طی این چند روز شاهد موضع گیری تند اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نسبت به افتتاح باغ کتاب هستیم علت این موضع گیری‌ها چیست؟

به نظر من افتتاح باغ کتاب پدیده ای مبارک برای صنعت نشر و عموم مردم می باشد و عمده ناشران با اصل این موضوع موافقند و گله مندی بیشتر ازسوی کتاب فروشی ها می باشد . این عزیزان نگران افت فروش کتاب در کتاب فروشی های کوچک ، محلی و کتاب فروشی های راسته خیابان انقلاب و کریم خان هستند . به عقیده من این موضوع در دراز مدت باعث رشد فروش کتاب در کتاب فروشی های خرد می شود؛ چرا که افزایش ویترین کتاب آنهم ویترینی که به مخاطب فرصت مطالعه، بررسی و سپس انتخاب را می دهد ، ذائقه ایجاد می کند و باعث افزایش فروش کتاب می شود. گاهی اوقات مخاطب به قصد خرید یک جلد کتاب به کتاب فروشی های بزرگ مراجعه می کند و اگرفرصت دیدن و تورق و مطالعه بخشی از کتاب را داشته باشد کتاب را انتخاب کرده و موقع خروج با چندین کتاب و با دست پر خارج می شود. این امکان در کتاب فروشی های خرد و محلی وجود ندارد. من معتقدم مردم ما کتاب خوان هستند ولی کتاب در دسترسشان نیست. اگر کتاب دیده شود، حتماً خریده می شود. به نظر من همان اشخاصی که به کتاب فروشی های بزرگ مراجعه می کنند و ده ها کتاب می خرند، عادت به کتاب خوانی و خرید کتاب پیدا می کنند و در نهایت از کتاب فروشی های محلی و خرد هم خرید می کنند. نمی توان گفت که کتاب فروشی های بزرگ تاسیس نشود؛ چرا که به کتاب فروشی های خرد آسیب می رسد. به نظرم، همکاران عزیز در کتاب فروشی های کوچک در کشور بایستی با ایده پردازی و ایجاد ، بستر و شرایط مطلوب برای مخاطب از حیث محیط مناسب، تنوع کتاب ، تخفیف های خوب و… نسبت به جذب و حفظ مخاطبان خود اقدام نمایند و همیشه به روز باشند.

*پس نگرانی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان برای چیست؟

نگرانی اتحادیه ناشران وکتاب فروشان کاملاً بجاست . ایشان صرفاً رئیس اتحادیه ناشران نیستند بلکه نام اتحادیه ما ، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان می باشد.

کمتر ناشری به افتتاح یک کتاب فروشی بزرگ معترض است، اما طبیعتا عمده کتاب فروشی ها به این پدیده معترضند و ایشان مسئولیت دفاع از حقوق این عزیزان را برعهده دارند . افتتاح باغ کتاب در کوتاه مدت در فروش کتاب فروش های خرد شهر تهران اثر می گذارد . هزینه اداره یک کتاب فروشی با درآمد ناخالص حداکثر ۳۵% ، کار دشواری است به عبارت دیگر باغ کتاب یک نمایشگاه کتاب کوچک دائمی است اما در دراز مدت باعث رشد فروش کتاب می شود و کتاب فروش های خرد با ارائه خدمات خوب به مخاطب ،می توانند فروش خود را افزایش دهند.

* به نظر شما راهکاری وجود دارد که کتاب فروشی ها هم از تاسیس باغ کتاب راضی باشند؟

به نظر من، شهرداری تهران بایستی موضوع مالکیت (ساخت) و بهره برداری را دو مقوله کاملاً مستقل و تخصصی ببیند. به این معنا که بعد از مرحله ساخت باغ کتاب ، بهره برداری از آن را به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان واگذار نماید و اتحادیه با کمک کتاب فروشی ها و با ذینفع کردن این عزیزان و استفاده از تجارب آنها باغ کتاب را اداره کند. با این روش هم کار تخصصی کتاب فروشی به متخصص آن سپرده می شود و هم کتاب فروشان عزیز با یک تعریف دقیق و عادلانه ذینفع می شوند.